تصاویر کارخانه

4 بهمن 1397

بازدید رئیس بانک صنعت و معدن کشور و نماینده مردم شوشتر از شرکت نخل بستان

بازدید جناب آقای دکتر مهری ریئس بانک صنعت و معدن کشور به همراه سردار گیلانی نماینده شوشتر و گتوند و فرماندار شهرستان […]