پیام تسلیت مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان به بازماندگان زلزله غرب کشور