قهرمانی تیم سیکا شوشتر در پایان مسابقات مینی والیبال پسران استان خوزستان