روشن بودن یکسره خطوط تولید آب آشامیدنی شرکت نخل بستان(تولید کننده محصولات غذایی عباس،لوف،سیکا) برای زلزله زدگان غرب کشور