دیدار والیبال بزرگسالان سیکا شوشتر و نیشکر امیرکبیر در لیگ والیبال خوزستان