برد مقتدرانه ۳ بر ۲سیکا شوشتر برابر تیم نامدار پتروشیمی مارون ماهشهر در مرحله نیمه نهایی مسابقات سوپر لیگ والیبال استان خوزستان و راهیابی به مرحله نهایی