برد مقتدرانه وکسب ۳ امتیاز شیرین غیرخانگی سیکا شوشتر برابر تیم والیبال باغملک در سری مسابقات لیگ والیبال بزرگسالان استان خوزستان و ادامه صدر نشینی تیم سیکای شوشتر