ارسال دومین محموله آب آشامیدنی توسط شرکت نخل بستان(تولید کننده محصولات غذایی عباس، لوف، سیکا)اهدایی اتاق اصناف شهرستان شوشتر و خیر محترم عبدالحسین داروغه برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور