ارسال اولین محموله آب آشامیدی توسط شرکت نخل بستان(تولید کننده محصولات غذایی عباس، لوف، سیکا) از شهرستان شوشتر برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور