نمایشگاه های بین المللی سازمان منطقه آزاد اروند

20 آبان 1394

حضور شرکت نخل بستان در نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته آبادان-1394

نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در منطقه آزاد اروند با حضور شرکت تولیدی نخل بستان(تولید کننده محصولات غذایی عباس،لوف،سیکا)برگزار گردید. به […]