فرانسه

9 خرداد 1394

حضور شرکت نخل بستان در ایران اگروفود 94

  حضور پررنگ شرکت تولیدی نخل بستان(تولید کننده محصولات غذایی عباس،لوف،سیکا) دربیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود در محل دائمی […]