قهرمانی تیم سیکا شوشتر در پایان مسابقات مینی والیبال پسران استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان (تولید کننده محصولات غذایی عباس، لوف، سیکا)فستیوال آتیه سازان پسران استان خوزستان که با حضور14 تیم از سراسر استان خوزستان پنجشنبه مورخ 5 بهمن ماه 1396 در خانه والیبال شهرستان اهواز برگزار گردید. که در پایان مسابقات تیم سیکا شوشتر توانست با قهمرمانی قاطع خود بر افتخارات والیبال شهرستان شوشتر افزوده و مجدداً شهرستان شوشتر را به جایگاه اصلی والیبال خود برگرداند.