فراخوان بزرگ باشگاه ورزشی سیکا (آموزش و استعدادیابی والیبال سنین 7سال به بالا)

فراخوان بزرگ باشگاه ورزشی سیکا

آموزش و استعدادیابی والیبال سنین 7سال به بالا زیر نظر فدراسیون والیبال با مربی گری آقایان مهدی محمدی زاده بهترین لیبروی آسیا و جهان و رحیم حجار تنها مربی بین المللی شهرستان شوشتر

محمدی 09163122399-سالن ورزشی تختی-روزهای زوج-17الی19:30