شهادت حضرت علی (ع)

شهادت حضرت علی (ع)

گلدسته ها! اذان اجل در گلو کنید

ای آب ها! به حسرت حیدر وضو کنید

سجاده جان! بسوز در این غم ولی بساز

یک امشبی برای خدا با علی بساز

این آخرین نیایش چشم تر علی ست

دیگر تمام شد، سحر اخر علی ست!

 

شهادت امیر المونین حیدر کرار علی بن ابی طالب تسلیت باد…

شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان