روز ملی کار آفرینی

روز ملی کار آفرینی

روز ملی کار آفرینی

کار آفرینی ،نقشی اساسی در توسعه ی فناوری و ایجاد توانمندی های تکنولوژیک کشور ها داشته، و یکی از بهترین پیامدهای اقتصادی آن اشتغال زایی در جوامع است که قادر است رشد اقتصادی کشورها را تسریع و آثار اجتماعی مناسبی را برای جوامع به ارمغان آورد.

سرمایه یکی از مهمترین پیش نیازهای تاسیس کسب و کاراست. ولی مهمتر از آن همت، عشق و پشت کار بوده و هست که امروز برادران شفیعی را در رده ی کار آفرینان موفق این مرز و بوم قرار داده است.

همت و اراده ای که باعث شد تا آنها علاوه بر ادامه ی راه پدر خود و تبدیل کارگاه کوچک آبلیموگیری به چند خط تولید در شهرک صنعتی، برای 130 تن از همشهریان خود نیز به طور مستقیم ایجاد اشتغال کنند و این امری ستودنی ست.

 

آنها با تلاشی مداوم و تبدیل کارگاه نیمه صنعتی خود به خط تولید آبلیمو در سال 76 وارد شهرک صنعتی شدند.

همچنین در سال 81 با تلاشی مضاعف خط تولید مربا نیز راه اندازی شد.

و سپس در سال 83 و 84 خطوط تولید شربت ها و نوشابه ها .

آنها در 3 سال متوالی واحد نمونه حقوق مصرف کنندگان را بدست اوردند، که این امری ستودنیست. و نشان از تلاش و همت این بزرگواران دارد.

 در پایان امید است، جهت ترویج وتوسعه ی اشتغال زایی و تجلی کسب و کارهای نوین و نواورانه چون گذشته سرآمد و پیشتاز باشید.